Стажантска програма на БАКБ за 2024

Българо-американската кредитна банка предлага платен стаж до 6 месеца на завършили наскоро млади специалисти или студенти последен курс в областта на банковата сфера или финансите. Желаещите могат да избират между половин и пълен работен ден, като целта е да придобият опит в реална среда. Завършилите стажа получават сертификат и възможност да работят в банката. Кандидатс...
Прочетете повече

Национална художествена академия

Националната художествена академия съществува като учебно заведение от 1896 година. Създадена е под името “Държавно рисувално училище” по законопроект, изработен от известните художници и общественици Ив.Мърквичка, Антон Митов и д-р Ив. Шишманов.  На 20.04.2006 г. Националната художествена академия получи  "много добра" институционална акредитация валидна до 20.04.2012 г. На...
Прочетете повече

Медицински университет – София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование в България.Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. Медицинският университет e едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средищ...
Прочетете повече

Висше строително училище „Любен Каравелов”

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III. През 1991 г. с Указ на Президента на Р България училището получава името на големия български патриот, общественик, писател и публицист Любен Каравелов. От 31 август 2000 г. със Закон за преобра...
Прочетете повече

Военно медицинска академия – гр. София

Военномедицинска академия (ВМА) е наследник на Софийска обща гарнизонна болница, основана през 1891 г. За първи началник на новооткритата болница е назначен д-р Георги Золотович, виден общественик и активен участник в създаващото се тогава здравно законодателство. Преминала през различни етапи в своето над едновековно развитие, през 1960 г. болницата е преструктурирана във В...
Прочетете повече

Американски колеж в София

Американският колеж в София е една от най-старите американски образователни институции извън пределите на САЩ. Той води началото си от училището за момчета, основано от американски мисионери във Филипополис през учебната 1860-61 година. Същите тези мисионери, под ръководството на д-р Джеймс Ф. Кларк, три години по-късно основават училището за момичета в Стара Загора и по-късно ...
Прочетете повече

Технически университет- гр. София

Специалностите, по които се приемат и се обучават студенти за получаване на бакалавърска степен са общо 26. Всяка година в университетът постъпват 1800 студенти, включително около 800 чужденци. Те се обучават от висококвалифицирани преподаватели, което дава възможност за сериозна подготовка на студентите по избраните от тях специалности. успоредно с обучението по български език...
Прочетете повече

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

ВТУ "Тодор Каблешков" успешно отстоява мисията си на модерен университет – да участва активно в разработването и провеждането на държавната политика за развитие на висшето образование и науката в областта на сухоземния транспорт, транспортната инфраструктура и телекомуникациите, да провежда научни и приложни изследвания в областта на транспорта и телекомуникациите. Мисията н...
Прочетете повече