Конкурси за стипендии

FSMP
Конкурси за стипендии на френското правителство за 2019 Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България и в области, избрани от самите кандидати, както и за научен престой на постдокторанти. Краен с...
Прочетете повече