Стипендия в Технически университет

Стипендия на АББ Фондация „Юнгер Дорман“ 2019 Стипендията е за студенти по инженерни науки в Технически университет гр. София и филиал Пловдив, които се нуждаят от финансова подкрепа за да продължат образованието си. Стипендията се предоставя за максимален срок от 5 учебни години, като се потвърждава всяка следваща година на база академичен успех, доход и представяне. АББ фо...
Прочетете повече

Технически университет, гр. Варна

Технически университет - Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание с цел осигуряване на условия за обучение на инженерни кадри в областта на корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България индустриални комплекс...
Прочетете повече

Технически университет- гр. София

Специалностите, по които се приемат и се обучават студенти за получаване на бакалавърска степен са общо 26. Всяка година в университетът постъпват 1800 студенти, включително около 800 чужденци. Те се обучават от висококвалифицирани преподаватели, което дава възможност за сериозна подготовка на студентите по избраните от тях специалности. успоредно с обучението по български език...
Прочетете повече