Югозападeн университет „Неофит Рилски“

Югозападният университет "Неофит Рилски"- Благоевград е акредитиран институционално от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България на 09.03.2006 г. за срок от 6 години, оценка ,,много добра". Факултети и колежи в университета: Правно-исторически факултет Природо-математически факултет Стопански факултет Факултет "Oбщ...
Прочетете повече