Фотоконкурс

Инициатива на Cedefop - Европейския център за развитие на професионалното обучение, като втори етап от програмата "Младежта в областта на образованието и обучението", фотоконкурсът има за цел да ви стимулира да покажете как виждате себе си във вашето училище или работа. Темата на фотоконкурса, организиран от Cedefop, е "Младежта в областта на образованието и обучението". Всич...
Прочетете повече

Фотоконкурс

Фотоконкурс на Cedefop Инициатива на Cedefop - Европейския център за развитие на професионалното обучение, като втори етап от програмата "Младежта в областта на образованието и обучението", фотоконкурсът има за цел да ви стимулира да покажете как виждате себе си във вашето училище или работа. Темата на фотоконкурса, организиран от Cedefop, е "Младежта в областта на образован...
Прочетете повече