Национално състезание

Национално състезание по информатика, информационни технологии и визуални изкуства „Аз мога – тук и сега“, за ученици от 8 до 12 клас, 20 – 22 април 2018, Девин  Участници във всички направления ще научават, обсъждат и разработват поставените задачи на място. По този начин те се поставят в ситуация на реална разработка. Състезателните направления биват: - Програмиране - Фот...
Прочетете повече

Национално състезание

Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства  Състезателната цел е да се покаже мощта и постижимостта на компютърно базираните технологии (ИТ) за реализиране на проекти от творчески характер във възрастовата група на учениците от 8 до 12 клас. Състезателните направления, в които учениците могат да вземат участие са „Презентация“, „Видеоклипове“, „Графичен диза...
Прочетете повече

Седем стипедии

Седем пълни стипендии за участие в Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства За да участвате, трябва да сте ученик от 8 до 12 клас към настоящия момент. Стипендията покрива пълният престой на участника по време на състезанието. Състезанието се състоои в отговоаряне на няколко въпроса. На случаен принцип от коментиралите ще бъдат избрани 7 стипендианти. ...
Прочетете повече