Американски колеж в София


akАмериканският колеж в София е една от най-старите американски образователни институции извън пределите на САЩ. Той води началото си от училището за момчета, основано от американски мисионери във Филипополис през учебната 1860-61 година. Същите тези мисионери, под ръководството на д-р Джеймс Ф. Кларк, три години по-късно основават училището за момичета в Стара Загора и по-късно двете училища прерастват в едно – Американския колеж.

Американски колеж в София, акредитиран от МОМН, MSA и IBO е езикова гимназия с прием след завършен 7. клас. Българските ученици се обучават по българската програма за средните училища, утвърдена от Министерство на образованието, младежта и науката.

В 9.-10. клас всички предмети, с изключение на български език и чужди езици, се преподават на английски език. В 11.-12. клас всички предмети, с изключение на български език, чужди езици, география на България и свят и личност за 12. клас, както и някои от профилиращите предмети, се преподават на английски език. Профилираната подготовка осигурява усвояването на знания и умения по определени учебни предмети на по-високо ниво. За всички ученици в Колежа английският език е първи профилиращ предмет, а математиката – втори. Трети профилиращ предмет се избира между химия, физика, хуманитарни науки и информатика.

Всички български ученици получават и американска диплома след покриване на допълнителните академични и други изисквания.

Американският колеж в София предлага богата гама от курсове по английски език, подготовка за изпитите TOEFL(iBT) и SAT I и курсове по български език за чужденци. В рамките на езиковите програми се работи и по усъвършенстване на комуникационните умения на курсистите, както и уменията им при полагане на изпит с формат на тест. Сред най-предпочитаните форми на обучение са курсовете по английски език за възрастни, целогодишните занимания за деца и тийнейджъри и ваканционните програми Пролетно и Лятно училище.

Таксата в колежа е 5700 евро. Колежът е едно от малкото частни училища в България, които отпускат стипендии и таксата може да бъде намалена до 90%, като има и три пълни стипендии за новоприети ученици – стипендиите „Полански“ и „Обербауер“. Тези стипендии се отпускат еднократно и покриват пълната такса за обучение за петте години в Американския колеж. Всички ученици могат да кандидатстват за тези стипендии. Накрая комисия определя на кого да ги предостави. Има няколко критерия, които се спазват при отпускането им, но най-важният е „финансовата нужда“.

Интернет адрес: http://www.acs.bg/Default.aspx

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *