Военно медицинска академия – гр. София


VMAВоенномедицинска академия (ВМА) е наследник на Софийска обща гарнизонна болница, основана през 1891 г. За първи началник на новооткритата болница е назначен д-р Георги Золотович, виден общественик и активен участник в създаващото се тогава здравно законодателство.

Преминала през различни етапи в своето над едновековно развитие, през 1960 г. болницата е преструктурирана във Висш военномедицински институт /ВВМИ/. Структура, отговаряща по-пълно на разрастващите се дейности на военномедицинските кадри в областта на диагностично-лечебната, научната и учебната дейност. С течение на годините, особено след построяването на новата сграда, ВВМИ се превръща в авторитетна здравна институция, разполагаща с модерна материално-техническа база, висококвалифицирани специалисти изтъкнати учени и уважаван преподавателски състав. Израз на признанието за завоювания авторитет е издаденият указ № 546 на МС от 7.04.1989 г., с който се създава Военномедицинска академия, обединяваща тогава ВВМИ, Обединен, авиомедицински научноизследователски институт, Военноморска болница – Варна и Правителствена болница – София.

Военномедицинска академия е създадена като единен лечебен и учебно-научен комплекс със задача да извършва многообразна диагностично-лечебна дейност, да развива военномедицинската наука и да провежда обучение, специализация и усъвършенстване на военномедицинските кадри с цел поддържане готовността и боеспособността на армията, съхранение и възстановяване здравето на военнослужещите.

От февруари 2001 г. в състава на ВМА влизат следните структури за извънболнична и болнична медицинска помощ: Многопрофилна болнична база за активно лечение (МББАЛ) – София, Болнична база за активно лечение (ББАЛ) – Варна, ББАЛ – Пловдив, ББАЛ – Сливен, ББАЛ – Плевен, Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика (БББРП) – Хисар, БББРП – Поморие, БББРП – Банкя, медицинските пунктове към Военна академия “Г. С. Раковски”, служба “Военна информация”, Служба “Сигурност – Военна полиция и военно контраразузнаване”, във войсковите единици от Българската армия и във факултетите на Националния военен университет.

Към Военномедицинска академия са включени Център за военномедицинска експертиза и авиационна медицина, Военномедицински отряд за бързо реагиране, Научноизследователски институт по радиобиология и защита от ядрено, биологично и химическо оръжие – Овча купел, Център по военна епидемиология и хигиена – София с отделения в Пловдив, Сливен и Варна.

Независимо от сътресенията в съвременната епоха, ВМА запазва традициите си в добрата медицинска практика, стремежа за усъвършенстване на кадрите и поощряване на научните разработки за развитие на медицинската наука. Провежданата реформа в здравеопазването дава възможност за достъп до ВМА на цивилното население чрез сключените договори със Здравноосигурителната каса. Създадена преди повече от век само за нуждите на военнослужещите от Софийския гарнизон, днес ВМА е отворена за всички.

Интернент сайт: http://www.vma.bg/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *