Национална художествена академия


nhaНационалната художествена академия съществува като учебно заведение от 1896 година. Създадена е под името “Държавно рисувално училище” по законопроект, изработен от известните художници и общественици Ив.Мърквичка, Антон Митов и д-р Ив. Шишманов.  На 20.04.2006 г. Националната художествена академия получи  „много добра“ институционална акредитация валидна до 20.04.2012 г.

Националната художествена академия разполага с няколко сгради, където се помещават многобройни ателиета, аудитории, лаборатории, работилници, музей, компютърен център, библиотека с два филиала, административни служби, спортна зала и кафенета. Понастоящем Академията подготвя около 1000 студенти за различни специалности в сферата на визуалните изкуства, изкуствознанието и дизайна, както и 130 чуждестранни студенти и 35 български и чуждестранни докторанти.

Националната художествена академия се състои от два факултета: Факултет за изящни изкуства и Факултет за приложни изкуства. Учебно-научните звена в двата факултета са съответните катедри, които са отговорни за развитието и приложението на учебните програми в следните специалности за придобиване на висше образование от професионално направление «Изобразително изкуство» за образователно – квалификационни степени «бакалавър» и «магистър» :

Факултет за изящни изкуства (ФИИ)- Живопис – бакалавър, магистър; Стенопис – бакалавър, магистър; Скулптура – бакалавър, магистър; Графика – бакалавър, магистър ; Книга и печатна графика – бакалавър, магистър; Плакат и визуална комуникация– бакалавър, магистър; Изкуствознание – само магистърска програма (5 години).

Факултет за приложни изкуства (ФПИ)
Резба – бакалавър, магистър; Керамика – бакалавър, магистър; Сценография – бакалавър, магистър; Текстил – бакалавър, магистър;
Метал – бакалавър, магистър; Индустриален дизайн – бакалавър, магистър; Пространствен дизайн – бакалавър, магистър; Порцелан и стъкло – бакалавър, магистър; Дизайн за детската среда – бакалавър, магистър; Мода – бакалавър, магистър; Реставрация – само магистърска програма (5 години).

Във всички специалности се изучават дисциплините: “История на изкуството”, “Естетика”, “Философия”, “Рисуване”, “Пластична анатомия”, “Перспектива”, “Чужди езици” и “Спорт по интереси”.Желаещите да придобият учителска правоспособност изучават допълнително дисциплините “Педагогика”, “Приложно – експериментална психология на изобразителната дейност”, “Психология”, “Хоспетиране”, “Педагогическа практика” и “Методика на изобразителното изкуство”.

Тези дисциплини се преподават от членовете на кадедри “Изкуствознание и педагогика”, “Рисуване” и “Общообразователни дисциплини”. Периодът за завършване на образователно-квалификационната степен (о.к.с.)«Бакалавър» в Националната художествена академия е четири академични години, а о.к.с. «Магистър» обхваща една и половина академична година (с изключение на специалностите „Изкуствознание“ и „Реставрация“, които предлагат само магистърски програми, с 5 годишен курс на обучение). . Преподаването в Академията се извършва по предмети, като кредитите за всеки предмет се измерват в брой часове за семестър или за учебна година. Курсовете по различните предмети завършват с изпити, а оценяването се осъществява по шестобалната система. Професионалните задачи, конферансите, курсовите работи, дипломните защити и проекти са важна съставна част от образователния процес, наред с теоретичните изпити. Всяка катедра има възможност за осъществяване на специализации и докторантури във всички посочени специалности.
Чрез своите катедри, курсове и програми, Академията се стреми да даде най- доброто професионално и общо образование на своите студенти.

Интернет страница: http://www.nha-bg.org/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *