Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“


vtu-sfВТУ „Тодор Каблешков“ успешно отстоява мисията си на модерен университет – да участва активно в разработването и провеждането на държавната политика за развитие на висшето образование и науката в областта на сухоземния транспорт, транспортната инфраструктура и телекомуникациите, да провежда научни и приложни изследвания в областта на транспорта и телекомуникациите.

Мисията на ВТУ е:

  • да бъде интердисциплинарна академична институция, основаваща се на богати исторически традиции, на висок професионализъм и новаторство, за изграждане на нов тип специалисти за транспортния и телекомуникационния отрасъл;
  • да дава на своите студенти знания и умения, адекватни на съвременните пазарни условия и на перспективите за развитие на страната и обществото;
  • да дава възможност за бързо и ефективно личностно развитие, да възпитава и подготвя за социална реализация в живота;
  • да приобщава към ценностите на гражданското развитие и демокрацията;
  • да хармонизира процесите на глобализация и на въвеждането на новите технологии с възможностите и интересите на съвременното общество;
  • да гарантира интеграция между обучението и научните изследвания;
  • да създава нови знания и нови пазарни научни продукти

Създадено през 1922 г., Висшето транспортно училище даде на България повече от 30 000 професионално подготвени кадри, реализирали се в сухоземния транспорт, транспортните инфраструктури и телекомуникациите, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, градския транспорт, метрополитена, консултантски бюра, научно-изследователски институти. През 2001 г. във ВТУ бяха приети едни от първите студенти у нас за обучение в ОКС „магистър“ след завършена ОКС „бакалавър“, съгласно Закона за висше образование. Тези студенти успешно завършиха обучението си през 2003 година. Във ВТУ „Тодор Каблешков“ залагаме на приемствеността – родителите на нашите възпитаници са също наши възпитаници.

Интернет сайт: http://www.vtu.bg/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *