Национална студентска конференция. Включете се!


Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира национална студентска и докторантска конференция на тема: „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове”. Форумът ще се проведе под провежда под патронажа на доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Конференцията я ще се състои онлайн на 22 април 2021 г. в платформата https://meet.google.com/.

Участието в конференцията е БЕЗПЛАТНО. Задължителна е предварителната регистрация.

Условия за участие:

В конференцията могат да участват всички студенти и докторанти от всички висши училища в България и чужбина, независимо от степента и формата им на обучение.

Те ще трябва да разработят доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави три стипендии за обучение в магистърска степен във висшето училище на най-добре представилите се студенти в конференцията – 1 стипендия от 20% от таксата за обучение за целия период на обучение и 2 стипендии от 10%.

Докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ, а всички участници ще получат електронни сертификати.

Основната цел на конференцията е в унисон с цялостната мисия на ВУЗФ – да предостави трибуна за иновативни и ефективни решения. Този път думата ще бъде дадена на бизнес лидерите на бъдещето – студентите и докторантите от всички висши училища в страната и чужбина. Те ще имат възможност да изложат своята позиция, идеи и нетрадиционен поглед за преодоляване на трудностите, пред които е изправена българската икономика, и по този начин да дадат своя принос за предвиждането на възможните рискове пред устойчивото развитие на страната за периода 2021-2023 г. 

Повече подробности за събитието, важните срокове и регистрацията можете да откриете на уебсайта на ВУЗФ https://vuzf.bg/events/

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади е 1 март 2021 г. 

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *