Висше строително училище „Любен Каравелов”


uni-lkВисшето строително училище “Любен Каравелов” – София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III.

През 1991 г. с Указ на Президента на Р България училището получава името на големия български патриот, общественик, писател и публицист Любен Каравелов. От 31 август 2000 г. със Закон за преобразуване на Строителни войски (ДВ, бр. 57/14.07.2000 г.) ВВИСУ “Л. Каравелов” е девоенизирано и преименувано във Висше строително училище “Любен Каравелов” със статут на държавно висше специализирано училище. Обществената мисия на ВСУ “Л. Каравелов” е да обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на висше образование в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия”, да провежда научноизследователска и квалификационна дейност.
ВСУ е утвърден и привлекателен образователен и научен център, притежаващ дългогодишни традиции, в който се предлага на студентите образование на съвременно ниво по всички образователно-квалификационни степени – “бакалавър”, “магистър”, “специалист” и “доктор”, което отговаря на европейските изисквания в образованието.
Висшето училище е институционално акредитирано през 2005 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с максималния срок на валидност на акредитацията според ЗВО (6 години) – до м. октомври 2011 година и притежава програмни акредитации на специалностите.
Завършилите строителни инженери придобиват необходимите знания и умения, даващи им възможност за: изработване на инвестиционни проекти; осъществяване на техническо ръководство на строежи; участие в административното обслужване на инвестиционния процес; преподавателска и научноизследователска дейност.

Дипломираните архитекти се реализират в широк кръг от дейности: комплексно проучване, планиране и устройство на териториални, ландшафтни и селищни системи; градоустройствено планиране; обзавеждане и дизайн на интериорни и екстериорни пространства; ръководство и организация на строителството; проучвателни и контролни функции на общините в областта на градоустройството и архитектурата; научноизследователска, внедрителска и преподавателска дейност.

Дипломираните инженер-архитекти имат необходимите знания и професионални умения: да осъществяват административно-обслужващи дейности, свързани с устройството на териториите; да извършват проучване и проектиране на архитектурно-строителни конструкции; да изработват проекти за организация и изпълнение на строителството; да осъществяват мениджмънт; да организират и ръководят изграждането на сгради и съоръжения; да изработват необходимата строително-техническа документация.

Завършилите специалисти се реализират в сферата на строителството и държавната и общинска администрация като: технически ръководители на строителни обекти; управители на фирми и инвестиционни проекти; строителни предприемачи.

Възпитаниците на ВСУ са заели трайно и авторитетно място в строителния бранш като: известни и уважавани строителни бизнесмени; практикуващи инженери у нас и в чужбина; ръководители на различни нива в държавния и частния сектор; преподаватели във висши и средни училища; научни работници и други. Днес мнозина от тях са управители на проспериращи строителни фирми като: “Планекс холдинг”, “Галчев инженеринг груп”, ЕТ ”Румен Вътков”, “Монолит – 3”, “Балкански 2000”, “Булмикс 97” ООД, “Монимекс” ЕООД, “Експрес гаранцион” и много други.

Интернет сайт:www.vsu.bg

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *