Стипендия за ученици

Стипендия за ученици от Благоевград с постижения в областта на биологията и екологията  Стипендията е в размер на 500 лв. – по 50 лв. за десетте учебни месеца. Изисквания към участниците: – да са ученици от VII до XII клас в област Благоевград; – отличен успех за учебната 2016/2017; – участие в извънкласни форми в областта на биологията и екологията; – завоювани призови м...
Прочетете повече

Югозападeн университет „Неофит Рилски“

Югозападният университет "Неофит Рилски"- Благоевград е акредитиран институционално от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България на 09.03.2006 г. за срок от 6 години, оценка ,,много добра". Факултети и колежи в университета: Правно-исторически факултет Природо-математически факултет Стопански факултет Факултет "Oбщ...
Прочетете повече