Гьоте-институт набира стажанти

Гьоте-институт набира стажанти за своите проекти и тематични области Гьоте-институт търси стажант/ки за следните проекти и тематични области на културната програма на института: - Архитектура и 100 години Баухаус (март-юни); - 30 години Гьоте-институт (април-юли); - Музикални и филмови програми (март-юли); - Академия за културен мениджмънт (юни-октомври); - Гейминг (авгус...
Прочетете повече

Сертификат в Гьоте-институт

Grunes Diplom - Сертификат за преподаване на немски език в Гьоте-Институт  Гьоте-институт търси нови, ангажирани учители и предлага стандартизираната квалификационна програма Grunes Diplom. Гьоте-институт предлага на новопостъпващи и преподаватели с малък опит стандартизирана, модулна квалификация без откъсване от работа за преподаване на немски като чужд език на възрастни. ...
Прочетете повече

Конкурс на Гьоте-институт

Конкурс „Buchschmuck“за илюстрация на Гьоте-институт Този конкурс търси най-интересните илюстрации към стихотворения, разкази, повести и романи (или отделни сцени от тях) на немскоговорящи автори. Без значение е кога са създадени и издадени произведенията, както и дали са преведени на български. Всички интересуващи се са поканени в библиотеката на Гьоте-институт България, къд...
Прочетете повече

Конкурс за плакат

 Конкурс за плакат „Изгубени в превода“ на Гьоте-институт  Изберете дума от списъка с немски думи с превод на български и я интерпретирайте със средствата на плаката. Имате пълна свобода в избора на техника. Присъствието на немската дума е задължително. Всички участници (самостоятелни автори или групи) могат да изпратят максимум три предложения. Конкурсът е насочен към плака...
Прочетете повече

Конкурс за есе на Гьоте-институт

Аз и немският език?! - конкурс за есе на Гьоте-институт  Формат: есетата трябва да бъдат с дължина до 2 страници А4. Могат да са на български или немски език. Моля, изпращай текста във форматите .doc, .docx или .pdf. Други формати (видео, стихотворение, реч) са добре дошли, но трябва да бъдат предадени в дигитална форма. Краен срок: 21 май 2017 г.  Информация от:https:/...
Прочетете повече

Безплатен квалификационен курс

Grunes Diplom - Сертификат за преподаване на немски език в Гьоте-институт  Гьоте-институт предлага на новопостъпващи и преподаватели с малък опит стандартизирана, модулна квалификация без откъсване от работа за преподаване на немски като чужд език на възрастни. Сертификатът Grunes Diplom е задължителен при наемането на преподаватели в Гьоте-институтите в чужбина и в негови п...
Прочетете повече