Стипендия за обучение

Стипендия за обучение на докторант в Европейския университетски институт за академичната 2018-2019 година Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване. Към крайния срок за кандидатстване...
Прочетете повече