Ученически конкурс

Ученически конкурс за компютърна рисунка "България в Европа: минало, настояще, бъдеще" Конкурсът се реализира с подкрепата и съдействието на Министерство на образованието и науката. Творческото съревнование е разделено в две възрастови категории, обхващащи учениците 8-9 клас и 10-12 клас на всички училища, школи, клубове и центрове за подкрепа на личностното развитие от стран...
Прочетете повече

Конкурс за компютърна рисунка и колаж

Седми Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници" - Хасково 2016 Целта на конкурса е децата и младите хора: - да открият магията на дигиталната графика и живопис; - да нарисуват света през своите очи; - да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания; - да ни накарат да усетим силата на детското въображение. Право на участ...
Прочетете повече