Младежки обмен по Еразъм в Турция

Програмата "Let's Green Practice" е девет дневна и е предназначена за младежи, включително от България. Тя ще се проведе в град Тося, Турция от 4-ти до 12-ти февруари включително. Основната тема на организаторите е свързана с насърчаване осведомеността за околната среда, устойчиви практики и междукултурно сътрудничество. Всеки от участниците ще имавъзможност да представи орган...
Прочетете повече

Oнлайн конкурс за млади предприемачи

  ОИЦ – Стара Загора даде старт на онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“ ПГОХ „Райна Княгиня“ ОИЦ - Стара Загора даде старт на онлайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“, който се организира от дирекция „Централно координационно звено“ /ЦКЗ/ в администрацията на Министерски съвет и Мрежата от 27 Областни информационни центрове...
Прочетете повече

Обучение „Sharing is caring“

Обучение за изграждане на партньорства Sharing is caring, 15-22 май 2016, Словакия 8 дни на работа в мрежа и взаимно учене в група от LGBTQ младежки активисти в Словашката република. За по трима представители от всяка страна. За 32 участници от Белгия - DE, Белгия - FL, Белгия - FR, България, Чехия, Германия, Гърция, Румъния, Словакия, Словения, Обединеното кралство. Препо...
Прочетете повече