Ученически конкурс

Ученически конкурс "Национален парк "Рила" - познат и непознат"  Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. В конкурса могат да участват всички ученици от І до ХІІ клас от цялата страната, като направленията и участниците, съгласно стат...
Прочетете повече