Стаж за студенти в ИПИ

Институтът за пазарна икономика организира конкурс за неплатен стаж за студенти по икономика на всеки три месеца. Кандидатите трябва да изпратят автобиография, като процесът на кандидатстване включва и представяне на есе между 500 и 800 думи на една от следните три теми: Трябва ли България да приеме еврото на първата дата, на която това стане възможно? Как липсата на вър...
Прочетете повече

Неплатен стаж

Стажантска програма на ФРГИ Фондация "Работилница за граждански инициативи" започва стажантска програма, чрез която предоставя възможност на млади хора да придобият опит в неправителствения сектор. Свободните позиции са три – "PR и комуникации"; "Онлайн маркетинг и комуникации"; "Организатор на събития и обучения". Нужно е кандидатите да владеят английски на отлично ниво,...
Прочетете повече

Неплатен стаж

Неплатен стаж в Генералния секретариат на Съвета на ЕС  Генералният секретариат на Съвета на ЕС предлага около 20 неплатени стажа годишно, които са предназначени за студени от трета, четвърта или пета година, които трябва да преминат задължителен стаж като част от своя образователен курс. Стажовете са с продължителност от един до пет месеца и се провеждат в два периода: от 1 ...
Прочетете повече

Неплатен стаж

Неплатен краткосрочен стаж в Европейския икономически и социален комитет  Стажовете са за период от 1 до 3 месеца за студенти и наскоро завършили. Кандидатите трябва да изпратят формуляр за кандидатстване и копие на университетската си диплома (или ако не притежават такава - удостоверение от учебното заведение, потвърждаващо посещаемост на университет, колеж или еквивалентно з...
Прочетете повече