Висше военноморско училище ”Н. Й. Вапцаров”

Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждава като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри. Традициите в българското морско образование датират от 1881г., когато се открива Морското училище - първото техническо учебно заведение в България за ...
Прочетете повече