Конкурс за есе

Конкурс за есе ,,Походът“ 2.0  Темите тази година са: 1. ,,Трябва ли да се носят униформи в училище?" 2. „Трябва ли родителите да бъдат приятели с децата си?“ 3. „Защо искам да живея на село.“ Изисквания: - Изчерпателност - минимум 600 думи; - Оригиналност; - Съдържанието да отговаря тематично на заглавието; - Добра структурираност. - Да се чете леко, да е увлекателно...
Прочетете повече