Конкурс за стипендианти на БНБ

Конкурс за стипендианти за 2019 година на БНБ Ще бъдат предоставени за период от 9 месеца две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” и една стипендия от 800 лв. месечно за лице, обучаващо се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторант). Кандидатства се с набор...
Прочетете повече

Конкурс за стипендианти

БНБ обявява конкурс за стипендианти за 2018 година • Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър". • Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти). Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца. Д...
Прочетете повече

Конкурс за стипендианти за 2017 година

БНБ връчва: - Две стипендии по 500 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър". - Една стипендия от 700 лв. месечно за докторанти. Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца. Към датата на кандидатстването кандидатите за стипендия следва да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи с...
Прочетете повече

Удължен срок

Удължен срок за кандидатстване в Академия за социални предприемачи и нова възможност за 20 стипендианти Академия за социални предприемачи е интензивна практично-ориентирана обучителна програма за личности с интерес и желание за развитие в сферата на социалното предприемачество. Получихме 199 вдъхновяващи кандидатури, които ни показаха, че в България има хора с интерес и жела...
Прочетете повече

Нов прием на стипендианти

Две стипендии за български студенти по програма "Туризъм" на Фондация "Св. Св. Константин и Елена" Фондация "Св. Св. Константин и Елена" обяви нов прием на стипендианти по програма "Туризъм". През зимния семестър на новата 2016/2017 г. Холдинг Варна АД чрез Фондация "Св. Св. Константин и Елена" отпуска две стипендии за български студенти по специалност "Туризъм". Размерът на ...
Прочетете повече