Номинации на ученици

uchenik
Столична община обяви процедура за 2016 г. по набиране на предложения за номинации на ученици от столични училища от 1 до 12 клас, завоювали призови места в областта на спорта през 2015-а, за получаване на стипендия Постиженията трябва да са регистрирани през съответната календарна година - 01.01.2015 – 31.12.2015 г. в олимпийски видове спорт. Стипендията представлява паричн...
Прочетете повече