Неплатен стаж

Неплатен стаж в Генералния секретариат на Съвета на ЕС  Генералният секретариат на Съвета на ЕС предлага около 20 неплатени стажа годишно, които са предназначени за студени от трета, четвърта или пета година, които трябва да преминат задължителен стаж като част от своя образователен курс. Стажовете са с продължителност от един до пет месеца и се провеждат в два периода: от 1 ...
Прочетете повече