Международна психиатрична конференция

Колегиум частна психиатрия в сътрудничество с Европейската психиатрична асоциация провеждат ежегодната си научна конференция с международно участие на тема "Придържане към терапията. Терапевтична резистентност". Конференцията ще се проведе на 17-18 май 2024 г. в хотел Hyatt Regency, гр. София. Повече информация на: https://privatepsychiatry.org/
Прочетете повече