Ученически конкурс

Национален ученически конкурс за зелени иновативни идеи "Млад иноватор" 2019-2020 В конкурса могат да участват ученици от 1. до 12. клас, разпределени в две категории. Участниците следва да предложат своята иновативна идея, свързана с опазването на околната среда, зеленото и устойчиво бъдеще. Категории: 1. ИЗПРАТИ РИСУНКА за ученици от 1. до 7. клас Учениците в тази възраст...
Прочетете повече

Ученически конкурс

XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови...
Прочетете повече

Ученически конкурс

Ученически конкурс за изработване на макет на естествен воден обект и електронна картичка, посветен на Световния ден на водата Темата на конкурса е „Никой не оставя зад себе си“ и има за цел да стимулира учениците да опазват природата и водата. >> Ученици от 1 до 4 клас могат да участват с изработени от тях макети, както индивидуално, така и в групи до 5 деца. Макетите ...
Прочетете повече

Ученически конкурс

Ученически конкурс за компютърна рисунка "България в Европа: минало, настояще, бъдеще" Конкурсът се реализира с подкрепата и съдействието на Министерство на образованието и науката. Творческото съревнование е разделено в две възрастови категории, обхващащи учениците 8-9 клас и 10-12 клас на всички училища, школи, клубове и центрове за подкрепа на личностното развитие от стран...
Прочетете повече

Регионален ученически конкурс

Регионален ученически конкурс "Земята е за нас - ние сме за Земята" По повод Международния ден на Земята – 22 април, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас обяви Регионален ученически конкурс „Земята е за нас – ние сме за Земята“. Конкурсът ще даде възможност за изява на младите хора, ще стимулира техният интерес към планетата Земя и ще представи личната...
Прочетете повече

Ученически конкурс

Ученически конкурс за изследователски проект „Места и памет“ за ученици от VІІІ до ХІІ клас от цялата страна Организираният конкурс за изследователски проект е посветен на 75 години от спасяването на българските евреи. Изследователският проект се реализира от екип. В един екип могат да участват максимум 5 ученици. Всеки екип може да бъде ръководен от максимум двама консултант...
Прочетете повече

Ученически конкурс за есе

Национален ученически конкурс за есе „Душата ми е пленница…”  По този повод 140-та годишнина от рождението на Пейо К. Яворов Националният литературен музей обяви конкурс за есе на тема „Душата ми е пленница…”. В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас. Изискванията са: обем до 2 стандартни машинописни страници в Word – формат; Times New Roman, 12 pt. Всяка конкурс...
Прочетете повече

Ученически конкурс

 Шести Национален ученически конкурс “Българските архитектурни паметници в макети", Варна 2017  Тема: „Вятърни мелници и воденици“ (за всички възрасови групи) Макетите могат да бъдат, както на известни мелници и воденици, така и изработени по идея на участника. Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 50 х 50 сm. в основата и 50 сm. на височина и максимално те...
Прочетете повече

Ученически конкурс

Ученически конкурс "Национален парк "Рила" - познат и непознат"  Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. В конкурса могат да участват всички ученици от І до ХІІ клас от цялата страната, като направленията и участниците, съгласно стат...
Прочетете повече