Национален конкурс за ученици


Фондация „ЕВРИКА” обяви ХXIV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” – включен в програмата на Министерството на образованието и науката за извънкласните дейности през настоящата учебна година и е под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов.

Цел на конкурса – конкурсът „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ е специфична форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически трансфер. В него могат да участват ученици от 8 до 18 години в следните направления:

Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 години) – идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др.

Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години)

Графични произведения, създадени с помощта на компютър ( за ученици от 10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и др.

Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години)

Рисунки на тема „Човекът и Космосът“ (за ученици от 8 до 18 години) – рисунките са във формат А3 или А4.

Всички проекти трябва да бъдат придружени от регистрационен формуляр и декларация за личните данни на авторите.

Участниците в него изпращат своите разработки на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, Фондация „ЕВРИКА“ – за конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

Крайният срок за предаване на конкурсните работи е 24 май 2022 година.

Информация на: https://www.evrika.org

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *