Общо събрание на Дружеството на психолозите

Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България ще се проведе на 24. 02. 2024г., от 10:00 часа в 21-ва аудитория, 1-ви етаж, Южно крило, Ректорат на СУ ,,Св. Климент Охридски’’, бул. ,,Цар Освободител’’ 15, София.                         Днев...
Прочетете повече