Висше училище „Земеделски колеж“

Мисията на Висше училище "Земеделски колеж" е да възроди авторитета на българските земеделски производители пред света, чрез обединяване на националните традиции в частното земеделие с достиженията на водещите европейски страни. От висшето училище се стремят да дадат реален шанс на младите хора да спечелят конкуренцията на трудовия пазар чрез обучение, отговарящо нa европейскит...
Прочетете повече