Висше училище „Земеделски колеж“


vu-zkМисията на Висше училище „Земеделски колеж“ е да възроди авторитета на българските земеделски производители пред света, чрез обединяване на националните традиции в частното земеделие с достиженията на водещите европейски страни. От висшето училище се стремят да дадат реален шанс на младите хора да спечелят конкуренцията на трудовия пазар чрез обучение, отговарящо нa европейските академични стандарти и да реализират успешни проекти, субсидирани от Европейския съюз.

История:

На 23 октомври 1992 г. Висше училище „Земеделски колеж” е разкрит с решение на Министерски съвет. От 1993 г. до днес се осигуряват стажове и специализации на студентите в Европа и САЩ. От 1994 г. до днес са осъществени редица проекти, финансирани от Европейския съюз по програмите Темпус, Фар, Интеррег, Леонардо да Винчи, Сократес – Комениус.

През 2000 г. Народното събрание преобразува ВУЗК в самостоятелно висше училище. Същата година се разкрива Център за евроинтеграция и култура с библиотека, издателство.

През 2001 г. се открива новият централен учебен и административен корпус на колежа в гр. Пловдив. През 2003 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава институционална акредитация.  В периода от 2004 до 2007 г. се подписват договори за партньорство и сътрудничество с университети и международни организации като: Университет Съливан /САЩ/, Полския университет Воцлавек, Аграрния университет /Нитра/ и Консорциума на виртуалния университет в Нитра, Виртуален университет в България, Национален център за аграрни науки, и други университети от страната и чужбина. От 2002 г. са присъдени почетните звания доктор хонорис кауза на проф. Димитър Брайков, проф. Георги Сенгалевич, проф. Жауме Бек /Държавен университет – Барселона, Испания/, проф. Пол Куантек /Университет Съливан/, проф. Мария Попова.

През 2007-2008 г. са проведени успешни акредитационни процедури в НАОА и ISO 9001:2008.

Лектори във ВУЗК са били видни личности като: д-р Меглена Кунева – еврокомисар, министър Нихат Кабил, академик Благовест Сендов, професори от Великобритания, Холандия, Гърция, Дания и др.

Една от най-силните страни на ВУ „Земеделски колеж” е международното сътрудничество, с акцент, насочен към студентите. Критериите на селекцията за учебно-производствени стажове са:

 • Владеене на западен език;
 • Добър успех от изпитните сесии;
 • Практически умения;
 • Предпочитани специалности:
 1. агротехнологии /фермерство/
 2. технологии по градинарство и винарство
 3. аграрна икономика
 4. икономика на туризма
 5. стопанско управление

Приоритети в международното сътрудничество са:

 1. Разширяване на интеграцията с европейските университети, организации и партньори.
 2. Мобилност на студенти и преподаватели с европейски партньори
 3. Трансфер на ефективни европейски методики в образованието и науката
 4. Нарастване на проектите с международно финансиране

Висше училище „Земеделски колеж“ разполага с филиали в градовете Велико Търново и Русе.

Интернет сайт: http://agricollege.com/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *