Конкурс на МОН

МОН обявява конкурс за номиниране на трима български кандидати за пълен срок на обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" в университета за чужди езици "Ханкук" в Сеул, република Корея, считано от м. март 2017 г. Кандидатите могат да кандидатстват за всички специалности на Университета за чужди езици „Ханкук“, с изключение на специалностите, предлагани в De...
Прочетете повече

Национални фантастични награди

Националните фантастични награди ще определят и кои творци ще представят България на Еврокон 2016. Фантастиката се превръща във все по-обичан жанр – тя включва повечето филми, игри и книги, които излизат в последно време, там са и най-сплотените почитатели. Българските творци стават все по-продуктивни, а произведенията им – все по-качествени. Поради което заслужават и вниман...
Прочетете повече

Номинации на ученици

Столична община обяви процедура за 2016 г. по набиране на предложения за номинации на ученици от столични училища от 1 до 12 клас, завоювали призови места в областта на спорта през 2015-а, за получаване на стипендия Постиженията трябва да са регистрирани през съответната календарна година - 01.01.2015 – 31.12.2015 г. в олимпийски видове спорт. Стипендията представлява паричн...
Прочетете повече