Русенски университет “Ангел Кънчев”

Русенският университет “Ангел Кънчев” е лидер сред висшите училища в България в академичния обмен на студенти по международни програми на Европейския съюз.Това е и единственият университет в сегашните Русенска, Разградска и Силистренска области. С това се отговаря на международно установения показател “едно висше училище на около един милион население". История Русенският...
Прочетете повече