Стипендии за следване в Гърция

Възможност за обучение в Атинския университет, в магистърска програма "Счетоводство и финанси", на английски език. Атинският университет предлага възможност за обучение в магистърска програма на английски език по специалността „Счетоводство и финанси“. Общата стойност на обучението в рамките на следването и пребиваването през периода на обучение може да бъде покрита чрез...
Прочетете повече

Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов

Стопанска академия „Д. А. Ценов" е водеща образователно-научна и културна институция в Република България в областта на икономиката. Тя включва четири факултета, 20 катедри, научно-изследователски центрове, Колеж по икономика и управление, Институт за научни изследвания, Академична библиотека, офиси, обслужващи звена, студентски кампус. Във Висшето училище работят над 320 ви...
Прочетете повече