Докторантска стипендия


Подкрепяме-българската-наукаФондация Карол Знание отпуска годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант, който се избира с конкурс.

Изисквания към кандидатите

 • Да са български граждани;
 • В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН и да не са последна година на обучението си.

Проектът, по който работят да има потенциално практическо приложени и да е в една от следните области:

 • Природни науки
 • Инженерни науки
 • Разработване на нови технологии и материали
 • Изкуствен интелект

Документи за кандидатстване

 • Мотивационно писмо, в което се аргументира личната мотивация за участие в конкурса;
 • Автобиография, в която се включват и научните активности – публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, състезания, подготвени и изнесени научни реферати, спечелени конкурси и грантове и други;
 • Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;
 • Резюме на изследователския проект в обем до 2 страници, в което се посочва значимостта на темата с кратък теоретичен обзор; използвани методи и подходи; експерименти; постигнати до момента резултати; поставени краткосрочни и дългосрочни цели; очаквани резултати; потенциал за приложение; уникалност на проекта; предстоящи дейности през следващата година и примерен план за изразходване на средствата от стипендията;
 • Списък на публикации, ако има такава.

Процедура и срокове

Документи за кандидатстване се подават с електронна поща на knowledge@karoll.bg

 • Първият етап на конкурса е по документи;
 • С одобрените кандидати се провежда интервю;
 • Селектират се финалисти, които представят проектите си пред жури;
 • Носителят на стипендията се определя с гласуване от членовете на журито;
 • Период на получаване на стипендията: февруари – ноември 2020 г., на десет равни месечни вноски.

Срок за кандидатстване – 22 ноември 2019 г.

Информация от: https://karollknowledge.bg/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *