Стажове в Европейския парламент


ep

Европейският парламент предлага възможността да участват в стажове за обучение на младежи, които притежават диплома за завършено средно образование (получена преди крайния срок за подаване на заявление за кандидатстване), даваща достъп до университет, или на младежи, следвали висше или техническо образование, което може да се приравни към тази степен. Те са запазени с предимство за млади хора, които трябва да проведат стаж в рамките на своя курс на обучение, при условие че имат навършени 18 години към първия ден от стажа.

Продължителността на стажовете за обучение е от един до четири месеца.

Има два вида стажове – задължителни и незадължителни.

Незадължителни стажове за обучение

Начални дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите за незадължителни стажове:

 • Период за записване: 1 август – 1 октомври
  Начало на стажа (максимум 4 месеца): 1 януари
 • Период за записване: 1 декември – 1 февруари
  Начало на стажа (максимум 4 месеца): 1 май
 • Период за записване: 1 април – 1 юни
  Начало на стажа (максимум 4 месеца): 1 септември

Задължителни стажове за обучение

Европейският парламент може да приеме кандидати, които отговарят на общите условия за прием, ако е задължително да се проведе стаж в рамките на:

 • курс на обучение в университет или приравнено учебно заведение,
 • професионално обучение на високо равнище, организирано от организация с нестопанска цел (по-специално публични институции или органи),
 • изискване за достъп до правото на упражняване на дадена професия, при представяне на доказателство от тези организации или субекти, които разрешават достъпа до упражняване на дадена професия.

Начални дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите за задължителни стажове: Краен срок за записване: 1 октомври

 • Начало на стажа: между 1 януари и 30 април
 • Краен срок за записване: 1 февруари
  Начало на стажа: между 1 май и 31 август
 • Краен срок за записване: 1 юни
  Начало на стажа: между 1 септември и 31 декември

За да кандидатствате за стаж, трябва да отговаряте на условията за прием и да попълните заявлението за кандидатстване онлайн.

Изискванията към стажантите включват:

 • да бъдат граждани на една от държавите–членки на Европейския съюз
 • да са навършили 18 години към датата на започване на стажа
 • да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз
 • да не са се възползвали от платен стаж или да не са били възмездно ангажирани за повече от четири последователни седмици в тежест на бюджета на Европейския съюз

Кандидатстването става само през сайта на Европейския парламент.

Повече информация можете да намерите на сайта на ЕП тук

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *