22-ра международна научна конференция по приложна психология

За поредна година Варненския свободен университет организира международна научна конференция под надслов: "Приложна психология - възможности и перспективи". Събитието ще се проведе от 30-ти юни до 2-ри юли в морската ни столица. Това е 22-рата международна научна конференция, която частният варненски университет организира. Основните направления в конференцията са свързани...
Прочетете повече

Семинар с д-р Елена Мустакова

Семинарът е на тема СЪЗНАНИЕ, ОБЩЕСТВО И ЗДРАВЕ: КАКВО ОБЩО ИМА ТОВА С МЕН? Той ще се проведе на 27-ми и 28-ми април 2024 г. Семинарът ще предостави на участниците достъп до огромния академичен, клиничен и научен опит на д-р Мустакова, натрупан в 33 години професионална работа в САЩ. За да научите повече за обхвата на работата ѝ, преди да се регистрирате за семинара, посет...
Прочетете повече

Общо събрание на Дружеството на психолозите

Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България ще се проведе на 24. 02. 2024г., от 10:00 часа в 21-ва аудитория, 1-ви етаж, Южно крило, Ректорат на СУ ,,Св. Климент Охридски’’, бул. ,,Цар Освободител’’ 15, София.                         Днев...
Прочетете повече

Международна психиатрична конференция

Колегиум частна психиатрия в сътрудничество с Европейската психиатрична асоциация провеждат ежегодната си научна конференция с международно участие на тема "Придържане към терапията. Терапевтична резистентност". Конференцията ще се проведе на 17-18 май 2024 г. в хотел Hyatt Regency, гр. София. Повече информация на: https://privatepsychiatry.org/
Прочетете повече

Пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие

Петият интердисциплинарен докторантски форум с международно участие ще се проведе от 16-ти до 19-ти април 2024 г. в град Кюстендил, България. Организатори на събитието са Центърът за обучение към Българската академия на науките (БАН) и Кариерният център към Центъра за обучение (ЦО) - БАН. Традиционният интердисциплинарен докторантски форум ще се проведе с международно учас...
Прочетете повече

10 Международен конгрес за междуличностно приемане и отхвърляне

10-ия Международен конгрес за междуличностно приемане и отхвърляне ще се проведе от 26 до 29 юни 2024 г. в Нов български университет в София, България. Престижният конгрес (10th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection, ICIPAR) се организира съвместно с Международното дружество за междуличностно приемане и отхвърляне (International Society for Interp...
Прочетете повече

Международна конференция по когнитивна психология и памет

Международната конференция по когнитивна психология и памет (ICCPM - 24) ще се проведе на 6-ти и 7-ми февруари 2024 г. в Братислава, Словакия на живо и онлайн (хибридно събитие). Конференцията е форум за изследователи, учени, представители на академичните среди, политици и експерти от промишлеността от всички сфери, които ще се съберат за да споделят своя опит и идеи. Учас...
Прочетете повече

Стажантска програма

Стажантска програма към Комисията по помилване при Президента на Република България. Поканата е към студенти, завършили 3 курс в специалност "Право" или ,,Публична администрация" с минимален общ успех Добър 4, както и студенти в последен курс в специалностите ,,Психология", ,,Международни отношения" или ,,Социология" при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5. С...
Прочетете повече