Студентски обмен

НОВО: Проф. София Коради, от Италия, или както шеговито я наричат "Мама Еразъм", носителка на 10-та европейска награда „Карл V”, обсъжда  приноса на програмата „Еразъм“ за Европа и отговаря на въпросите на участниците от различни страни.        
Прочетете повече