Стипендии за докторанти


karolГодишната стипендия, която ще предостави „Карол“ e в размер на 8000 лв. Проектът цели да подкрепи талантлив млад учен, който има значим принос в своята научна област, както и интересен проект с практическо приложение. Стипендията се предоставя от 2013 г., всяка година насам, на  редовен докторант в акредитирани висши български училища.

Конкурсът е тристепенен – по документи, интервю и презентация на разработките пред жури. В него влизат представители на висшия мениджмънт на компаниите от групата на „Карол“, УС на „Асоциация на докторантите в България”, УС на Сдружение „Форум Наука“, както и досегашните носители на стипендията.

Изисквания към кандидатите:

  • Да са български граждани;
  • Към датата на подаване на документите да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната;
  • Проектът, по който работят да е в следните области: икономика; финанси; международни икономически отношения; физика; химия; математика; инженерни дисциплини.

Документи за кандидатстване:

  • Мотивационно писмо;
  • Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата – публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, подготвени и изнесени научни реферати и други;
  • Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;
  • Резюме на изследователския проект в обем до 5 страници;
  • Копие на публикация на български или английски език по темата на дисертацията, ако има такава.

Първият етап на конкурса е по документи, след което с одобрените кандидати ще се проведе интервю, а финалистите ще представят проктите си пред компетентно жури и то ще определи кой ще е подебиделят и съответно носител на стипендията.

ВАЖНО: Документите се подават на: education@karoll.bg;

 За допълнителна информация: Милена Петкова 02/400 8 293 и имейл: m_petkova@karoll.bg

Краен срок: 4-ти ноември 2016 г.

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *