Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017


fniБългарската академия на науките ще стимулира участието на млади учени и докторанти в научноизследователската им работа чрез финансиране на научни проекти, разработващи нови и оригинални идеи в девет научни направления:
– Информационни и комуникационни науки и технологии;
– Енергийни ресурси и енергийна ефективност;
– Нанонауки, нови материали и технологии;
– Биомедицина и качество на живот;
– Биоразнообразие, биоресурси и екология;
– Климатични промени, рискове и природни ресурси;
– Астрономия, космически изследвания и технологии;
– Културно-историческо наследство и национална идентичност;
– Човек и общество.
Програмата е обезпечена целево с 2 000 000 лв. Максималната сума за всеки отделен проект е 12 000 лв.
Проектите са с продължителност 18 месеца като ще бъдат финансирани на един етап, без междинно отчитане.
Ръководител на проекта трябва да бъде млад учен с минимум 6т месеца стаж в БАН към датата на изтичане на срока за подаване на предложенията или докторант, зачислен на редовна и задочна докторантура в звена на БАН.
Датата на дипломата за магистър на младия учен не трябва да е по-ранна от 10 години.

Краен срок: 10 май 2017 г. 

Информация от:http://www.bas.bg/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *