УНСС


unssУниверситетът за национално и световно стопанство е едно от най-големите и най-старите висши икономически училища в България. Има богата история,която започва със създаването на Свободния Университет за политически и икономически науки през 1920г. Под сегашното си наименование съществува от 1990г, когато Висшият икономически институт “Карл Маркс” е преобразуван в Университет за национално и световно стопанство.

Традиционно най-търсените специалности са финанси, счетоводство, администрация и управление, международни отношения и международни икономически отношения.

Високите очаквания, които имат студентите към тези специалнсоти не остават излъгани според анкетата, която УНСС провежда сред завършилите университета. Резултатите сочат, че 85% от тях работят по своята специалност. Важно значение за този успех имат магистърските програми, които дават шанс на младите хора да повишат своята квалификация, дори и да не са завършили икономиическа специалност.

Една от интересните специалности,които предлага университетът е интелектуална собственост. Свързано с нея е изграждането на Център по интелектуална собственост за нуждите на студентите, които учат в това направление. Дипломите, които получават студентите завършили тази специалност са международно признати.

Новост в университета представлява внедряването на информационна система, която улеснява достъпа на студентите до административната и лична информация, която им е необходима. Друга придобивка, с която студентите в Университета за национално и световно стопанство се горедеят е наличето на муждууниверситетски център за кариери. Той съществува от 2002 –ра година като продължение на дейността по международен проект на ЕС и от неговите услуги могат да се възползват студенти от всички университети. Основната роля на този център е да е активното звено между студенти и работодатели, като консултира и информира и двете страни.

Всяка седмица хиляди студенти посещават интернет сайта на центъра, а регистрираните в центъра над 5200 студенти и млади специалисти получават информационен бюлетин с последните актуални работни и стажантски позици, конкурси, стипендии, програми, презентации и друга информация, свързана с тяхното кариерно развите.

Една от основните задачи, която си поставя този кариерен център е младите хора да си намерият работа, която да съответства на техните квалификации и да могат да работят не само в България, но да могат да се реализират и на европейския трудов пазар.

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *