Kонкурс за докторантура


SU-Design-1564737003-1024x535Национален център по заразни и паразитни болести – София обявява по микробиология по програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН) на МОН и фонд „Научни изследвания“.

Тема на докторантурата е „Изследване на непознатата етиология на саркоидозата”. Саркоидозата е мултисистемно грануломатозно заболяване. Вече повече от 100 години няма категорични данни кой е етиологичният причинител на саркоидозата. В над 90% от случаите са засегнати белите дробове или вътрегръдните лимфни възли. Неизследвана  област при саркоидоза е ролята  на човешкия микробиом – съвкупността от коменсални, симбиотични и патогенни микроорганизми, които обитават повърхността и вътрешните органи и системи в нашето тяло.

Докторантът ще има за цел и задача да изследва биологичното разнообразие от бактериални, архейни и гъбични латентни микрорганизми при пациенти със саркоидоза в култивирана кръв, биопсия от белодробна тъкан и лимфен възел. За целта докторантът ще усвои и приложи техниките пълно геномно секвениране, електронна микроскопия и микробиологично култивиране. Чрез подходящ биоинформатичен  анализ докторантът трябва да изведе резултати със статистически значими изводи за ролята на кръвния, белодробен и лимфен микробиом в етиологията на саркоидозата.

Апаратурно осигуряване: Лабораторията разполага със съвременна апаратура за PCR, пълно геномно секвениране, трансмисионен и сканиращ

Заплащане: 1500-2000 лева месечна стипендия

Други придобивки: Докторантът ще има възможност да се запише за безплатна специализация по специалност „Микробиология”.

Изисквания към кандидатите: Завършена магистратура по медицина, биология, химия и фармация, математика (специалност био и медицинска информатика), физика (специалност оптика, биоинформатика, биофизика).

Срок за подаване на документи – 29 май 2020 г. 

Подробна информация: www.ncipd.org – конкурси по ЗРАСРБ,   или проф. Стефан Панайотов, 0887 720051, е.поща: spanaiotov@yahoo.com

Информация от:https://www.zdravedae.com/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *