Военно медицинска академия – гр. София

Военномедицинска академия (ВМА) е наследник на Софийска обща гарнизонна болница, основана през 1891 г. За първи началник на новооткритата болница е назначен д-р Георги Золотович, виден общественик и активен участник в създаващото се тогава здравно законодателство. Преминала през различни етапи в своето над едновековно развитие, през 1960 г. болницата е преструктурирана във В...
Прочетете повече

Американски колеж в София

Американският колеж в София е една от най-старите американски образователни институции извън пределите на САЩ. Той води началото си от училището за момчета, основано от американски мисионери във Филипополис през учебната 1860-61 година. Същите тези мисионери, под ръководството на д-р Джеймс Ф. Кларк, три години по-късно основават училището за момичета в Стара Загора и по-късно ...
Прочетете повече

Лесотехнически университет – София

Тук се обучават също специалисти по екология и опазване на природната среда, ветеринарна медицина, агрономство и растителна защита и стопанско управление. Университетът е водещ учебен и научен център в областта на управлението и устойчивото ползване на природните ресурси. За начало на висшето лесотехническо образование у нас  се смята 1925 година, когато  на 28 януари Ака...
Прочетете повече

Технически университет- гр. София

Специалностите, по които се приемат и се обучават студенти за получаване на бакалавърска степен са общо 26. Всяка година в университетът постъпват 1800 студенти, включително около 800 чужденци. Те се обучават от висококвалифицирани преподаватели, което дава възможност за сериозна подготовка на студентите по избраните от тях специалности. успоредно с обучението по български език...
Прочетете повече

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

ВТУ "Тодор Каблешков" успешно отстоява мисията си на модерен университет – да участва активно в разработването и провеждането на държавната политика за развитие на висшето образование и науката в областта на сухоземния транспорт, транспортната инфраструктура и телекомуникациите, да провежда научни и приложни изследвания в областта на транспорта и телекомуникациите. Мисията н...
Прочетете повече

Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов

Стопанска академия „Д. А. Ценов" е водеща образователно-научна и културна институция в Република България в областта на икономиката. Тя включва четири факултета, 20 катедри, научно-изследователски центрове, Колеж по икономика и управление, Институт за научни изследвания, Академична библиотека, офиси, обслужващи звена, студентски кампус. Във Висшето училище работят над 320 ви...
Прочетете повече

Тракийски университет, Стара Загора

Тракийският Университет предоставя висококачествено образование за професионална и научна кариера в областта на здравеопазването на хората и животните, аграрното производство, обучението и възпитанието на подрастващите, опазването на околната среда и осигуряването на пълноценни хранителни продукти за населението, за интелектуалното, професионалното и социалното обогатяване на и...
Прочетете повече

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

История: През есента на 1963 г. на историческия и живописен хълм "Света гора" във Велико Търново разтваря врати първият извънстоличен университет, който има за покровители светите братя Кирил и Методий. Наследил просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от ХIV век, той се утвърждава като авторитетно висше училище за хуманитарни знания и изкуства...
Прочетете повече