Тракийски университет, Стара Загора


trakiiskiТракийският Университет предоставя висококачествено образование за професионална и научна кариера в областта на здравеопазването на хората и животните, аграрното производство, обучението и възпитанието на подрастващите, опазването на околната среда и осигуряването на пълноценни хранителни продукти за населението, за интелектуалното, професионалното и социалното обогатяване на индивида, за икономическия и духовен просперитет на страната и региона.

Създаден е през 1995 г., на базата на съществуващите висши училища, с Решение на 37-то Народно събрание. Университетът има редовна институционална акредитация с най-високата оценка „Много добър”, богата и модерна материална база.

В структурата на Университета са включени следните учебни звена:

  1. Аграрен факултет с учебно-експериментална база.

Специалности: Зооинженерство; Екология и опазване на околната среда; Агрономство; Аграрно инженерство; Рибовъдство и аквакултура

  1. Ветеринарномедицински факултет с клиники.

Специалност – ветеринарна медицина.

  1. Медицински факултет с Университетска болница.

Специалности: Медицина; Медицинска сестра; Акушерка; Управление на здравните грижи; Социални дейности.

  1. Педагогически факултет.

Специалности: Социална педагогика; Специална педагогика; Предучилищна и начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика с чужд език.

5.Стопански факултет.

Специалности: Аграрна икономика; Регионална икономика, Бизнес икономика.

6.Медицински колеж, Стара Загора.

Специалности: Рехабилитатор; Медицински лаборант

7.Технически колеж, гр. Ямбол.

Специалности: Електротехника, Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Автотранспортна и земеделска техника; Автоматика, информационна и управляваща техника; Технология на храните; Топло- и газоснабдяване.

  1. Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.
  2. Център за езиково обучение и квалификация- гр. Хасково

В Университета се обучават над 6300 студенти от 640 преподаватели.

Интернет сайт: http://www.uni-sz.bg/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *