Конкурс за изследователски стипендии


young

УНИВЕРСИТЕТСКИ КОМПЛЕКС ПО ХУМАНИТАРИСТИКА „АЛМА МАТЕР“

НАУЧНА ПРОГРАМА VІ „АКАДЕМИЧНИ ДИАЛОЗИ И ИНОВАЦИИ“

Проект „Бъдеще за миналото – научна и културна дипломация,

инструменти на „меката сила”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧЕТИРИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ

ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Mатер” на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за отпускане на четири стипендии за извършване на изследователска дейност по тема „Публичната история – инструмент на културната и научна дипломация на България в обединена Европа“. Стипендиите са в размер от 500 лв. и се отпускат въз основа на договор между одобрените кандидати и СУ „Св. Климент Охридски“ за срок от 4 месеца в периода юли – октомври 2016 г. Те ще бъдат изплатени еднократно при предаване на предвидения краен продукт (научен доклад в обем до 30 стандартни печатни страници (1800 знака на страница). Подготовката на научните доклади ще бъде извършена под ръководството на хабилитиран преподавател – член на проектния екип. Резултатите ще бъдат публикувани в края на 2016 г.

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е 20 май 2016 г. Документите се подават сканирани на електронна поща: centreofexcellence.su@gmail.com. Кандидатите ще бъдат инормирани за резултатите от конкурса по електронна поща в срок до 20 юни 2016 г.

Краен срок: 20 май 2016г.

Информация от:https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_studenti/universitetskiyat_kompleks_po_humanitaristika_alma_mater_na_su_obyavyava_konkurs_za_otpuskane_na_chetiri_stipendii_za_izv_rshvane_na_izsledovatelska_dejnost

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *