Национален конкурс за фотография


fotokonkursНационален конкурс за фотография “Водата – извор на живот” 
Министерство на образованието и науката, РИО-Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, организират Национален конкурс за фотография “Водата – извор на живот” с мото „Чиста вода – чиста планета”.
І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.
ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 6-ти до 12-ти клас в 2 възрастови групи на всички училища, школи, клубове и извънучилищни звена от страната.
Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
І-ва възрастова група. – ученици 6-8 клас
ІІ-ра възрастова група – ученици 9-12 клас
Всяко учебно заведение може да се представи с най-много 2 творби от възрастова група.

ЗАБЕЛЕЖКА: Крайният срок за изпращане на мултимедийните презентации за предварителна селекция е не по- късно от 02.03.2017 г. на CD или USB – флаш памет.

Важи датата на пощенското клеймо!

пощенски адрес:

Център за подкрепа на личностното развитие,

ул: ”Райна Княгиня”11

8000 гр. Бургас

Мултимедийни презентации, пристигнали извън определения срок или по електронна поща, не се разглеждат и журират!

Информация за допуснатите до национална защита мултимедийни презентации ще бъде качена на сайта на ЦПЛР-Бургас: www.odk-burgas.com  до 14.03.2016 г.

ЗАЯВКА  ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И НА АДРЕС: www.odk-burgas.com

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО ЧРЕЗ КОРЕКТНО ПОПЪЛНЕНА БЛАНКА ПО ОБРАЗЕЦ.

Разходите по пребиваването /пътни, дневни, нощувки/ са за сметка на участниците.

Краен срок: 2 март 2017 г. 

Иформация от: http://wp.flgr.bg/2017/01/17/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *