„Биологията интересна и достъпна“


„Биологията интересна и достъпна“ІV конкурс за изработване модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“, 12.05.2018 г., Национален природонаучен музей – София
Конкурсът включва изработване и представяне модели на биологични обекти:
Темата за моделиране за учебната 2017/ 2018 г. е: „Дразнимост и движение”.
Участват ученици от ІV до ХІІ клас включително, разпределени в две възрастови групи:
– Първа група – ученици от ІV до VІІ клас;
– Втора група – ученици от VІІІ до ХІІ клас.
Участието на учениците може да бъде индивидуално или екипно (2 – 4 ученици).
Моделите могат да бъдат:
– образни (рисунки, схеми, графики, диаграми, таблици);
– аналогови (модели на системи, органи, клетки, кибернитични модели на процеси и явления);
– знаково символични (използване на буквени или други изкуствено въведени символи);
– математически (използване на система от математични изрази, формули, функции, уравнения, описващи определени свойства на изучавания обект, явление или процес).

Краен срок: 8 май 2018 г.

Информация от:http://www.prirodninauki.bg/

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *