Национални награди, стипендии и отличия 2019


logoЕжегодна стипендиантска програма „Награди, стипендии, отличия“ на Фондация „Шанс за децата и природата на България“, за 2019-та година.

Фондацията подпомага обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса за непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

За девета поредна година се отпускат на награди и стипендии на:

  • Първенци с отличен успех, класирали се от първо до трето място на национални конкурси, олимпиади, състезания от областен и национален мащаб, при условие, че продължават образованието си в областите, в които са изявили таланта си;
  • Редовни студенти и ученици от 6 до 20 години с отличен успех – първенци, класирали се от първо до трето място на международни олимпиади;

Награди:

Две парични награди в размер до 550 лв. за талантливи деца/младежи с ограничени финансови възможности, постигнали особени успехи в областта на науката и изкуството. Освен изборените документи, кандидатите за годишната стипендия представят и удостоверение за финансовото състояние на родителите си за една година назад.

Една парична награда за иновативен проект в областта на науката, технологиите и изкуството, в размер до 500 лева.

Две индивидуални парични награди за отлично представяне на републикански или международни олимпиади, конкурси, състезания, в размер до 500 лева.

Приз на Фондацията „Шанс за млади таланти” за 2019 г.: Призът на Фондацията се връчва еднократно на едно лице за календарна година за постигнати особено високи постижения в областта на науката и изкуството на възпитаник/възпитаници на Фондацията. Призът има за цел да подпомогне участието в международни изяви на млади таланти, спечелили конкурси през съответната година.

Кандидатите, които отговарят на изискванията, представят или изпращат по пощата в офиса на Фондацията или по имейл на info@forbgkids.org: не по-късно от 10 май 2019 година своите документи.

Имената на кандидатите, които ще получат награда или стипендия ще бъдат обявени на 17 май 2019 г. на сайта на Фондацията.

Краен срок: 10 май 2019 г.

Информация от: http: //www.forbgkids.org/70/page.html

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *