Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)


uasgУниверситетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е най-старото и сред най-престижните висши технически училища в България.

През своето над 60-годишно съществуване нашият университет извървя с достойнство богат творчески път и днес с гордост можем да заявим, че сме авторитетно и търсено висше училище с модерно обзаведена база за учебна и научна работа, с висококвалифицирани преподаватели, научни работници и инженерно-технически кадри. Днес съвременната мисия на УАСГ е насочена към осигуряване на обучение съвместимо с европейските стандарти за образование и квалификация, достъпно за кандидати от всички страни.

Университетът е основан като Висше техническо училище през 1942 г.  1945 г. то се преобразува в Държавна политехника. През 1953 г. се формира Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. – на  Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС) .

Главните цели на УАСГ са: да осигури висше архитектурно и инженерно-строително образование на високо равнище; да създаде богати възможности за следдипломна квалификация и специализация; да осъществи задълбочени научни изследвания и ползотворно сътрудничество с наши и чужди обществени и частни институции. На 21 юли 1995 г.  с решение на Народното събрание ВИАС е преобразуван в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) .

Данни за университета в цифри:

Брой на студентите: 5000
(вкл. 486 задочници, 352 чуждестранни студенти и 50 докторанти).

Академичен персонал, редовни преподаватели – 364
вкл. 25 професори, 147 доценти, 168 асистенти, 24 преподаватели; от тях 250 са доктори на науките.

Академичен персонал, хонорувани преподаватели – 212
от тях с докторска степен – 60.

За времето на своето съществуване, УАСГ е подготвил повече от 5900 архитекти и 25000 инженери.

В пет факултета – Архитектурен, Строителен, Хидротехнически, Геодезически, Транспортен и 33 катедри се подготвят висши кадри по следните специалности: Архитектура, Урбанизъм, Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Водоснабдяване и канализация, Хидростроителство и Геодезия.

 

Интернет сайт: http://new.uacg.bg/?p=1&l=1

 

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *