Еднократна стипендия


4Процедура по набиране на предложения за номинации на ученици от столичните училища от 1 до 12 клас (общински, държавни, частни), завоювали призови места в областта на спорта през 2017 г.
Столична община учреди еднократна стипендия за високи спортни постижения в изпълнение на утвърдени Правила от кмета на Столична община.
Постиженията трябва да са регистрирани през съответната календарна година (01.01.2017 – 31.12.2017 г.) в олимпийски видове спорт (летни и зимни съгласно решение на сесия на МОК).
Стипендията представлява парична сума, платима в български лева, индивидуална стипендия (еднократно финансово подпомагане).
Кандидатстващи институции:
– Директори на столични образователни институции (общински, държавни, спортни и частни);
– Председатели на Обединени спортни клубове;
– Родители и други упълномощени лица.

Краен срок: 30 март 2018 г., 17:30 ч. 

Информация от:https://www.sofia.bg/web/guest/news

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *