Прием в магистърска програма


20131022134028-vodaПрием в магистърска програма „Изменение на климата и управление на водите“ 
Софийски университет „Св. Климент Охридкси“ обявява прием за магистърска програма „Изменения на климата и управление на водите“, за студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност, различна от География, Геология, География и биология, Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Регионално развитие и политика и История и география.
Приемът е за платено обучение без конкурсен изпит, по документи, със среден успех от следването не по-нисък от Добър (3,50). Обучението е с продължителност 3 семестъра в редовна форма на обучение и 4 семестъра за задочно обучение. Начало на обучениието – 20 февруари 2017 г.
Прием на документи за редовно и задочно обучение – Ина Илчева, каб. 279Б, тел. 02 9308 441

Краен срок: 10 февруари 2017 г. 

Информация от:https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/specialnosti/magist_rski_programi/geologo_geografski_fakultet/specialnost_geografiya/izmeneniya_na_klimata_i_upravlenie_na_vodite

Видяно общо: Видяно днес:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *